אחדות - בית הכנסת
חדש!!!  תנ"ך - שמואל ושאול - הרצאות בבית כנסת "מנין צעירים"
בית כנסת "אחדות הרצליה ע"ש חיה ומשה גניש ז"ל
רח' הכוזרי 3 - הרצליה
עמותה רשומה מס'   580041937
(לצפיה משופרת יש לאפשר Activex)